Netwerk

VENLOKLEURT gaat samen met jou op zoek naar kleurrijke samenwerkingen binnen de gemeente Venlo. Hiervoor is in samenwerking met de gemeente Venlo een diversiteitsnetwerk opgebouwd, waar we je kunnen doorverwijzen naar een passende contactpersoon.

Samenwerkingspartners

Word jij ook partner?

info@venlokleurt.nl 


Bij de gemeente Venlo werken we aan dat alle inwoners meedoen, ertoe doen en dat ook zo beleven.

We geloven in en koesteren de kracht van diversiteit, dat geeft de samenleving kleur.

Contact:
Jessey van Gaal
Mariëlle Claassens


- Werken tegen sociale armoede.
- Aandacht aan en koffie voor dak-thuislozen.
- Faciliteert en organiseert activiteiten voor mensen die verbinding, welbevinden en zingeving zoeken.
- Platform geldzorgen.

Contact:
't Groenewold

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Versterken de eigen kracht en vergroten de zelfredzaamheid door o.a. inzet van kennis en ervaring.

Contact:
Lizanne Vola

Campagne waarbij namens 14 samenwerkende gemeenten middels het gesprek meer openheid over mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid wil creëren.

Contact:
Mirte Sonntag

Woon je in Limburg en krijg je met discriminatie te maken? Meld het bij Discriminatie.nl Limburg. Jij meldt, wij helpen.

Contact:
Discriminatie.nl Limburg

 Venlo Vitale Stad

Wij geloven in de kracht van inwoners. Iedereen doet mee in de samenleving; inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en de gemeente. Samen maken we van iedere wijk in Venlo een vitale wijk.

Contact:
Via de website


Venlo.fit is het team Sport en Bewegen van de gemeente Venlo en wil inwoners informeren en enthousiasmeren voor een gezonde(re) leefstijl en een fitter en vitaler leven.

Contact:
Sportloket


Nieuwkomers helpen met hun integratie in Venlo

Contact:
Hamida Janim
Maatschappelijk begeleider


GRV Toegankelijk Venlo behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte in de Gemeente Venlo.

Contact:
Jeanne Konings
Secretaris


Een tegen Eenzaamheid Venlo, samen voor verbinding.

Contact:
Secretariaat


COC Limburg Noord verzorgt diverse LHBTIQA+ gerelateerde activiteiten: Queer-borrels, bingoavonden, karaoke en thema-avonden met sociaal maatschappelijke thema’s als Queer-veiligheid, gezondheid en andere zaken.

Contact:
Dave Böskes
Coördinator/teamleider COC Limburg Venlo

In de herstelacademie Venlo organiseren ervaringsdeskundigen cursussen en groepsactiviteiten voor mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid. Herstellen doe je zelf, maar niet alleen.

Contact:
Melanie Linssen


Expertisecentrum voor ervaringsdeskundigheid in het brede sociaal domein. Markieza zet hun opgedane ervaringskennis en expertise in op verschillende terreinen:
- Ontwikkelen en verzorgen van opleidingen en trainingen.
- Beleidsondersteuning en advisering.
- Inzet vanuit onze ED Pool.

Contact:
Noëlle Tauran


Een bibliotheek voor de inwoner van de gemeente Venlo van nu én voor de toekomst.

Contact:
Ellen Tax
Programmacoördinator

Wil jij met je organisatie ook bij dit diversiteitsnetwerk horen en sta jij open om samenwerkingen aan te gaan? Neem dan contact op via: info@VENLOKLEURT.nl