Ode to diversity

Wie?

Stichting Ode to Women

Wanneer?

21 mei 2022

Waar?

Lage loswal

Wat?

De samenleving, ook in Venlo, herbergt steeds meer culturele diversiteit. Dat leidt tot een verrijking van de maatschappij, als we erin slagen om de verschillende culturen met elkaar te laten samenleven en elkaar te laten respecteren. Onder culturen verstaan we in dit geval religie, afkomst, sociale klasse en seksuele geaardheid. Met het project Ode to Diversity wil Stichting Ode to Women aandacht vragen voor de waarde van culturele diversiteit en het belang koesteren van een harmonieuze samenleving in Venlo, waarin de mensen zijn verbonden in begrip en respect voor elkaar en voor elkaars cultuur.

In het kader van Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling, uitgeroepen door de Verenigde Naties.
www.odetowomen.eu/ode-to-diversity


Ondersteuning vanuit VENLOKLEURT:

€ 1250,-

Ode to diversity banner